Texty

  Lukáš Miffek maluje popartový folklor Kateřina Farná Právo - Salon - 5. 5. 2011   Pestrobarevné obrazy Lukáše Miffka (33) s holkami v uniformách nebo krojích, s auty vyjíždějícími z hotdogů nebo drůbeží s rozpačitým výrazem vás postaví před jasné rozhodnutí – buď si...
  LUKÁŠ MIFFEK, V LUFTU, Galerie 21. století   Dnešní svět je nerozlučně spjat s vývojem technologií, virtuálních kontaktů, které znemožňují přímou komunikaci a vytvářejí paralelní virtuální svět. Člověk získal klamný pocit, že k dosažení celkové informovanosti a naplnění...
Slovácká kérka zavání banalitou Autor: Radek Wohlmuth - Týden 12.02. 08:30 Recenze Výstavě Rock na vsi Lukáše Miffka v Galerii České pojišťovny se jedno upřít nedá: člověk na ni hned tak nezapomene. Otázkou zůstává, jaký důvod ho k tomu vede a jestli je to ve výsledku dobře....
Karel Oujezdský Na tom našem dvoře, Super šmigrus, Kams ju schoval, Francku - to jsou namátkou vybrané názvy nových obrazů mladého malíře Lukáše Miffka, který právě vystavuje v Galerii České pojišťovny ve Spálené ulici 14 v Praze 1. Výstava je součástí cyklu výstav aktuální tvorby - Krajina,...
Lukáš Miffek ro(c)kujíc o vsi  Výstava, která představuje Miffkovy práce z posledního roku, nese název, který jednoznačně odkazuje k nově nalezenému tematickému poli. Vesnicí, dnešním i minulým životem na ní a sítí vztahů v rámci úzkého, důvěrně přátelského a sousedského...
Svět, který nám odhalují naše smysly a běžný život, nám připadá na první pohled zcela známý. Myslíme si, že stačí mít oči otevřené a prostě žít, abychom k němu pronikli. To však nelze pouze setrváním v utilitárním postoji. Teprve moderní umění posouvá hranice viděného, rehabilituje...

Jan Kříž - Musíme

31.05.2009 19:13
Musíme…v Galerii Diamant, S.V.U. Mánes 7.4. – 19.4.2009     Z ateliérů víceméně figurativní malby na  Pražské AVU ( Z.Beran, J. Sopko, A. Střížek, M. Rittstein)vycházejí v posledních letech  absolventi, kteří dnes už nejsou jen nadějemi, ale jistotou  současného...
Normální malba je štětec a barva Tomáš Kůs  20.01.2009 var nahled_400_00849119 = new Array("647","800","Lukáš Miffek- Život je krásný","00849119.jpeg", "kultura", "Lukáš  ", "Miffek", "", "19.01.2009" );  [647x800]   Lukáš Miffek- Život je krásný Autor:  ...
V Mánesu nabízejí důkaz, že malba stále žije velikost textu: Misc.createSwitch("zoom", [["azoom-1", "zoom1"], ["azoom-2", "zoom2"], ["azoom-3", "zoom3"]], [Storage.data, "zoom"]); 24. ledna 2009  14:16 Výstava v pražském Mánesu se jmenuje Normální malba a chce dokázat, že...

TRANSFER

13.05.2009 15:37
TRANSFE   Nástin struktury současných malířských tendencí na Akademii výtvarných umění v Praze Kateřina Tučková Výstavní projekt Transfer je po roce 2000 jednou z prvních souhrnných výstav představující současné české umění malby zahraničnímu divákovi v širokém generačním i formálním...
1 | 2 >>